Δόθηκε στην δημοσιότητα η τελική μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου που για τα αυτοκίνητα αναφέρει ότι θα ισχύει τεκμήριο για αυτοκίνητα άνω των 1200cc. Για τα αυτοκίνητα των 1200cc το τεκμήριο ανέρχεται στις €3.000, ενώ για αυτά έως 2.000 cc στα €3.000 προστίθεται €300 ανά 100cc. Για αυτοκίνητα με κυβισμό από 2.001cc έως 3.000cc το τεκμήριο αυξάνεται κατά €500 ανά 100cc ενώ για αυτοκίνητα άνω των 3.001cc το ποσό αυξάνεται κατά €700 ανά 100cc.

Για αυτοκίνητα από 5 έως 10 χρόνια το τεκμήριο είναι κατά 30% χαμηλότερο ενώ για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 10 ετών το τεκμήριο είναι κατά 50% χαμηλότερο. Αναλυτικά οι νέοι πίνακες των τεκμηρίων ανάλογα με τα κυβικά και την παλαιότητα μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια.

*Σημείωση: Από τα τεκμήρια εξαιρούνται τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία έχουν αναπηρική άδεια και όσα είναι αγορασμένα από τον ΟΔΔΥ.

Τελικοί Πίνακες Τεκμηρίων ΙΧ αυτοκινήτων
Κυβικά (cc) Έως 5 έτη 5-10 έτη
(-30%)
Πάνω από 10 έτη
(-50%)
Έως 1.200 cc 3.000 € 2.100 € 1.500 €
1.400 cc 3.600 € 2.520 € 1.800 €
1.600 cc 4.200 € 2.940 € 2.100 €
1.800 cc 4.800 € 3.360 € 2.400 €
2.000 cc 5.400 € 3.780 € 2.700 €
2.200 cc 6.400 € 4.480 € 3.200 €
2.400 cc 7.400 € 5.180 € 3.700 €
2.600 cc 8.400 € 5.880 € 4.200 €
2.800 cc 9.400 € 6.580 € 4.700 €
3.000 cc 10.400 € 7.280 € 5.200 €
3.200 cc 11.800 € 8.260 € 5.900 €
3.400 cc 13.200 € 9.240 € 6.600 €
3.600 cc 14.600 € 10.220 € 7.300 €
3.800 cc 16.000 € 11.200 € 8.000 €
4.000 cc 17.400 € 12.180 € 8.700 €
4.200 cc 18.800 € 13.160 € 9.400 €
4.400 cc 20.200 € 14.140 € 10.100 €
4.600 cc 21.600 € 15.120 € 10.800 €
4.800 cc 23.000 € 16.100 € 11.500 €
5.000 cc 24.400 € 17.080 € 12.200 €
5.200 cc 25.800 € 18.060 € 12.900 €
5.400 cc 27.200 € 19.040 € 13.600 €
5.600 cc 28.600 € 20.020 € 14.300 €
5.800 cc 30.000 € 21.000 € 15.000 €
6.000 cc 31.400 € 21.980 € 15.700 €