Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2010, όπως διαπιστώνεται από τις συλλεγμένες ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων (περίπου 3.050), η κάμψη των πωλήσεων έφθασε το -64,9%, ως προς την ανάλογη περίοδο της τριετίας 2006-2008 (8.680 ταξινομήσεις) ή το -51%, ως προς την ανάλογη (κακή, για τους γνωστούς λόγους) περίοδο του 2009 (6.222 ταξινομήσεις)…

Η δραματική, συνεχιζόμενη κάμψη στην αγορά αυτοκινήτου προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα στα σχετιζόμενα δημοσιονομικά έσοδα. Συνεπώς, αντίθετα από τις επιδιώξεις, η εκτεταμένη αύξηση της φορολογίας στην αγορά και στη χρήση των αυτοκινήτων έχει οδηγήσει οριστικά σε σημαντικότατη υστέρηση κρατικών εσόδων, εξαιτίας της «ελαστικότητας» της συγκεκριμένης αγοράς.

Το κράτος ως πρόσφατα εισέπραττε ετησίως πλέον του 1,5 δις ευρώ από τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων, με το ποσό αυτό να μειώνεται στο 1 δις ευρώ περίπου το 2009, λόγω της πτώσης της αγοράς από την κρίση κατά 17,5% ως προς το 2008.

Το 2010, με την αγορά να οδηγείται σε κάμψη μεγαλύτερη του 50% σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και σε ποιοτική πτώση των πωλήσεων, τα έσοδα του κράτους θα περιοριστούν σε λίγο πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ. Η υστέρηση των εσόδων, ακόμη και ως προς το χαμηλό «πήχη» των σχετικών εγγραφών στον προϋπολογισμό (980 εκατομμύρια ευρώ), θα είναι της τάξης των 350-400 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι παράγοντες της αγοράς αυτοκινήτου, η οποία σε 30.000 περίπου επιχειρήσεις ανά την επικράτεια απασχολεί περισσότερους από 90.000 εργαζόμενους, ζητούν από την πολιτεία να λάβει επειγόντως κατάλληλες πρωτοβουλίες, ώστε να περιοριστεί έστω μερικώς η κατάρρευση και να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αξιοποιηθούν επιτυχημένα παραδείγματα που εφαρμόστηκαν σε άλλα κράτη της ΕΕ, δίχως κρατική εκταμίευση, αντίθετα με πολύ σημαντικό δημοσιονομικό όφελος.

[Πηγή: ΣΕΑΑ | Photo Copyright: pochacco20 at Flickr]