Από 01/11/2010 θα τεθεί σε σε εφαρμογή το νέο σύστημα τελών κυκλοφορίας βάσει των εκπομπών CO2 αφού το υπουργείο Οικονομικών άκουσε τα αιτήματα των εισαγωγέων και εμπόρων αυτοκινήτων για την εφαρμογή των νέων τελών κυκλοφορίας (βάσει των εκπομπών CΟ2) από τον Νοέμβριο του 2010, προκειμένου το δίμηνο που μεσολαβεί έως τον Ιανουάριο του 2011, η αγορά αυτοκινήτου να μην πέσει σε μεγαλύτερη ύφεση.

Έτσι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, τα οποία θα ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 01/11/2010 θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις εκπομπές ρύπων, μέτρο που σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις θα ίσχυε από 01/01/2011.