Έχεις την καλογυαλισμένη Harley σου και για κάποιο λόγο θέλεις να μην την ανεβάσεις πάνω σε ένα φορτηγό. Κάνεις τις απαραίτητες δοκιμές ώστε να σιγουρευτείς ότι μπορείς να το κάνεις και ξεκινάς… Έλα όμως που κάτι υπολόγισες λάθος…

http://www.youtube.com/watch?v=NA8q7UbcFEc

[Πηγή: YouTube]