Εντολή για εντατικούς ελέγχους στην αγορά υγρών καυσίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά κρούσματα λαθρεμπορίας ενόψει και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, έδωσε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης ως συνοδό μέτρο μετά την απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης, στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ), ενώ ήδη το 2011 καταγράφεται θεαματική άνοδος τόσο στον αριθμό των ελεγχθέντων εγκαταστάσεων διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων, όσο και έκδοσης Υπουργικών αποφάσεων επιβολής προστίμων στους παραβάτες. Σημειώνεται ότι, το τρέχον έτος τα δείγματα βενζίνης και πετρελαίου που έχουν ελεγχθεί ξεπερνούν τα 14.000, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος συγκριτικά με τα τελευταία εννέα χρόνια.

Ειδικότερα, ελέγχους σε συνολικά 4.087 πρατήρια υγρών καυσίμων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης κατά τους οποίους ελέγχθηκαν 14.027 δείγματα, εκ των οποίων τα 4.548 αφορούσαν σε Diesel και τα άλλα 9.479 σε τύπους βενζίνης, διενήργησαν από την αρχή του έτους και μέχρι τις 08.12.2011 τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ), ύστερα από απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ για εντατικοποίηση των προσπαθειών περιορισμού των κρουσμάτων λαθρεμπορίας.

Βάση ανάλυσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, συνολικά 45 δείγματα διαπιστώθηκαν ως μη κανονικά, ενώ εκκρεμεί η απάντηση για άλλα 60. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) προς τον Υφυπουργό, εκδόθηκαν πενήντα πέντε (55) Υπουργικές αποφάσεις επιβολής προστίμων -για το τρέχον έτος και προηγούμενες χρονιές- οι οποίες απεστάλησαν προς είσπραξη στις Δ.Ο.Υ. Σαράντα εκθέσεις συντάχθηκαν για τα Διοικητικά Δικαστήρια, όπου εκκρεμούν προσφυγές.

Συνολικά, από το 2003 μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 16.612.332 Ευρώ και έχουν εισπραχθεί 3.972.850 Ευρώ. Αναλυτικά, από 01.01.2003 έως και 08.12.2011 έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης:

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Από Έως Έτος   Diesel Βενζίνες Σύνολο
01.01.2003 31.12.2003 2003 1.766 1.315 1.619 2.934
01.01.2004 31.12.2004 2004 2.514 2.492 7.051 9.543
01.01.2005 31.12.2005 2005 1.226 1.340 3.465 4.805
01.01.2006 31.12.2006 2006 2.152 2.375 6.142 8.517
01.01.2007 31.12.2007 2007 2.450 2.893 6.886 9.779
01.01.2008 31.12.2008 2008 2.552 2.782 6.908 9.690
01.01.2009 31.12.2009 2009 3.539 3.773 9.300 13.073
01.01.2010 31.12.2010 2010 3.577 3.771 8.730 12.501
01.01.2011 08.12.2011 2011 4.087 4.548 9.479 14.027
ΣΥΝΟΛΟ 23.863 25.289 59.583 84.869

Οι Υπουργικές Αποφάσεις για επιβολή προστίμων, καθώς και οι Εκθέσεις απόψεων που συντάχθηκαν για τα Διοικητικά Δικαστήρια (Πρωτοδικεία, ή Συμβούλιο της Επικρατείας) κατά την τελευταία πενταετία, ήταν:

ΕΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

2007 45 25
2008 40 28
2009 25 18
2010 60 25
2011(Μέχρι 08.12) 40 55

Τα αναλυτικά στατιστικά μπορείς να τα βρεις σε αυτό το αρχείο Excel.

[Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας]