464371

Δύο εντυπωσιακά αυτοκίνητα με εξαιρετικά παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα στήνονται στην ευθεία για ένα ιδιαίτερο drag battle. Το αποτέλεσμα δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά έχει ενδιαφέρον η διαφορά φιλοσοφία κάθε κατασκευής.