Τα ράλλυ είναι ίσως τα αγωνιστικά αυτοκίνητα εκείνα που που πρέπει να οδηγήσουν στο όριο σε διάφορα τερέν. Χώμα, πέτρες, λακκούβες, χιόνι, άσφαλτο βάλε και τα άλματα που κάνουν. Η ανάρτηση ενός τέτοιου αγωνιστικού είναι εκείνη που απορροφά τα πάντα και στο video αυτό θα μάθεις τον τρόπο λειτουργίας της, αλλά και το πως γίνεται η ρύθμιση της, αναλόγως των συνθηκών.