571070

Αυτό που βλέπεις, είναι το τελευταίο του είδους του. Το τελευταίο – απ’ όσο γνωρίζουμε– Fiat Topolino 750 MM by Zagato. Η αρχική “παραγωγή” του μοντέλου ήταν ούτως ή άλλως μικρή αλλά τώρα, το Fiat Topolino 750 MM by Zagato του Scott Gauthier είναι ο μοναδικός επιζών. Μπορεί τα 13 του άλογα να δυσκολεύονται λίγο στις έντονες –ή μη– κλίσεις αλλά το παρουσιαστικό του και ο έντονος χαρακτήρας του δεν θα δυσκολευτούν να σου κλέψουν την καρδιά!