659114

Μια αρκούδα κάπου στην Αμερική έχει κάνει ένα βήμα εξέλιξης μιας και μπορεί και ανοίξει την πόρτα ενός αυτοκινήτου, τόσο καλά, όπως ένας πορτιέρης.