Στην φετινή έκθεση τεχνολογίας IFA, που γίνεται στο Βερολίνο, η Mercedes ανακοίνωσε το πρόγραμμα “γραφείο στο αυτοκίνητο”, σε συνεργασία με την Microsoft. Το πρόγραμμα θα ενσωματώνει κάποια έξυπνα χαρακτηριστικά, όπως η υποστήριξη του Microsoft Exchange ώστε το ημερολόγιο εργασίας, οι υπομνήσεις και οι επαφές να προσφέρουν μέχρι και προτάσεις για τον προορισμό του αυτοκινήτου, καθώς και τις κλήσεις που θα πραγματοποιούνται εντός του αμαξιού.

Μέσα στις δυνατότητες του “γραφείου στο αυτοκίνητο” είναι και ο προκαθορισμός του συστήματος πλοήγησης με βάση τα γεγονότα του ημερολογίου. Επιπλέον, θα διαθέτει ειδοποιήσεις για ενδεχόμενες συσκέψεις που μπορεί να έχει προγραμματίσει ο οδηγός, καθώς και δυνατότητα κλήσεων με βάση τα ραντεβού που εμφανίζονται στο ημερολόγιο. Όλα αυτά θα πραγματοποιούνται με την βοήθεια του Microsoft Exchange.

Σκοπός του συστήματος δεν είναι να μετατρέψει το αυτοκίνητο σε γραφείο αποσπώντας την προσοχή του οδηγού, αλλά να προσφέρει όλες αυτές τις ευκολίες όσον αφορά τις υποχρεώσεις της δουλειάς που ακολουθούν τον ιδιοκτήτη μέχρι το αυτοκίνητο. Ως αποτέλεσμα, ο οδηγός θα είναι σε θέση να μην αποσπά την προσοχή του από την οδήγηση ενώ το αυτοκίνητο θα αναλαμβάνει να κάνει όλες τις εργασίες αντ’αυτού, σε αντίθεση με ότι ισχύει μέχρι σήμερα που οι οδηγοί αναγκάζονται να κάνουν χειροκίνητα όλες τις εργασίες τους εν κινήσει. Το σύστημα θα αρχίσει να τοποθετείται σε διαφορά οχήματα της Γερμανικής εταιρίας το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.