Πριν δύο μήνες η Zenos Cars αναγκάστηκε να τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, καθώς οι πολλές ακυρώσεις παραγγελιών στα τέλη του 2016, δημιούργησαν έλλειμμα χρηματοδότησης. Για καλή της τύχης, μια κοινοπραξία με επικεφαλής την AC Cars, η οποία βρίσκεται πίσω από την αναγέννηση της Cobra, εξαγόρασε την βρετανική εταιρία για ένα άγνωστο ποσό. Η AC Cars απέκτησε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων όλης της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και το stock των 10 νέων μοντέλων.

Ο ιδιοκτήτης της AC Cars, Alan Lubinsky, δήλωσε ότι ένα βασικό ζήτημα για την Zenos ήταν ότι τα αυτοκίνητα κοστίζουν πάρα πολύ στο να κατασκευαστούν, ενώ επίσης δεν αποκάλυψε τα ονόματα των άλλων επενδυτών της κοινοπραξίας, λέγοντας μόνο ότι είναι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρία του. Προσθέτοντας, ο Lubinsky ανέφερε πιθανότατα η νέα εταιρία θα ονομαστεί AC Zenos.

Αρχικά, η κοινοπραξία θα διατηρήσει τις εγκαταστάσεις της Zenos στο Norfolk της Αγγλίας, αλλά εν ευθέτω χρόνω θα επανεκτιμήσει την αποτελεσματικότητα του κόστους τους. Μια πιθανή μετεγκατάσταση της παραγωγής μπορεί να γίνει στην Νότια Αφρική, εκεί που η AC αναγέννησε την 378 Cobra.

Κλείνοντας, αναγνώρισε ότι θα υπάρξουν οικονομίες κλίμακας, κάτι που μπορεί να περιλαμβάνει κινητήρες για άλλα μοντέλα της AC, ή τμήματα όπως τα παράθυρα και τους υαλοκαθαριστήρες.