Η Kosmocar – Audi παρουσιάζει το Audi Premium Mobility, ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου προσφέρονται καινοτόμες και premium επιλογές, πιο εύκολης απόκτησης και χρήσης ενός μοντέλου Audi από ποτέ άλλοτε, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των πελατών.

Με την έναρξη του Audi Premium Mobility, η Kosmocar – Audi σε συνεργασία με την Audi Financial Services ανακοινώνει τέσσερα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα: Audi Classic, Audi Classic Plus, Audi Premier, Audi Premier Plus.

Τα παραπάνω προγράμματα παρέχουν:

  • 5 χρόνια εγγύηση
  • ανταγωνιστικό επιτόκιο και ασφάλεια για 4 χρόνια
  • δυνατότητα προσθήκης Service για 4 χρόνια (Audi Classic Plus & Audi Premier Plus)
  • σταθερό ασφάλιστρο για 4 χρόνια χωρίς καμία επιβάρυνση από πιθανές αυξήσεις
  • ενσωμάτωση των υπηρεσιών στη μηνιαία δόση
  • προστασία Αποπληρωμής Δανείου
  • δυνατότητα επιλογής των υπηρεσιών και του τύπου χρηματοδότησης που επιθυμεί ο πελάτης, διασφαλίζοντας εγγυημένη αξία επαναγοράς στα 4 χρόνια (Audi Premier & Audi Premier Plus)

Ειδικά για τα χρηματοδοτικά προγράμματα Audi Premier & Audi Premier Plus, προσφέρονται επιπλέον οι παρακάτω επιλογές για την τελευταία δόση του δανείου:

  • Αποπληρωμή της τελευταίας δόσης (Balloon)
  • Αναχρηματοδότηση της τελευταίας δόσης
  • Επαναγορά του αυτοκινήτου από τον Εισαγωγέα και εξόφληση ης τελευταίας δόσης

Συνοπτικά χρηματοδοτικών σχημάτων:

  Audi Classic Audi Classic Plus Audi Premier Audi Premier Plus
Επιτόκιο 6,50% 5,90% 4,50% 3,90%
Ελάχιστη προκαταβολή 30% 30% 30% 30%
Διάρκεια 12-84 μήνες 48 μήνες 48 μήνες 48 μήνες
Ασφάλεια αυτοκινήτου Περιλαμβάνεται Περιλαμβάνεται Περιλαμβάνεται Περιλαμβάνεται
Service __ Περιλαμβάνεται __ Περιλαμβάνεται

*Ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% βάσει Ν. 128/1975