Η BMW θέλει να περικόψει 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τις έμμεσες δαπάνες προμηθειών μέχρι το 2019. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής παραγωγής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας κ. Markus Duesmann, ο οποίος είπε πως τα έμμεσα κόστη προμηθειών της BMW ανέρχονται σε περίπου 20 δισ. ευρώ ετησίως, ωστόσο η εταιρεία πρέπει να εξοικονομήσει χρήματα για να επενδύσει περισσότερο στην ανάπτυξη ηλεκτρικών και αυτοοδηγούμενων αυτοκινήτων.

Ο κ. Duesmann συμπλήρωσε πως η BMW υπέστη ζημιές από την προμηθεύτρια Bosch, μετά από έλλειψη εξαρτημάτων που επιβράδυνε την παραγωγή, επηρεάζοντας την παράδοση περίπου 8.000 αυτοκινήτων.

Το έμμεσο κόστος προμηθειών είναι η πράξη αγοράς υπηρεσιών ή προμηθειών που απαιτούνται για να διατηρηθεί ζωντανή η καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα. Ένα χαρακτηριστικό των έμμεσων δημόσιων δαπανών είναι ότι δεν προστίθεται στην αξία μίας εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει πράγματα δαπάνες όπως η επισκευή εξοπλισμού, η αγορά εξοπλισμού γραφείου ή η απόκτηση υπηρεσιών. Χωρίς τις εν λόγω δαπάνες, οι επιχειρήσεις δεν θα είναι σε θέση να λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο. Συνήθως, οι έμμεσες δημόσιες συμβάσεις αποτελούν το 15-27% των συνολικών εσόδων μιας εταιρείας.