Το συγκεκριμένο video είναι για εκείνους που έχουν την απορία να μάθουν ποιες είναι οι διαφορές λειτουργίας ανάμεσα σε έναν κινητήρα βενζίνης και σε έναν κινητήρα πετρελαίου, αλλά και να μάθουν γιατί ένας κινητήρας πετρελαίου είναι οικονομικότερος από πλευράς κατανάλωσης καυσίμου σε σχέση με έναν κινητήρα βενζίνης.