Η Toyota έχει προχωρήσει στη κατοχύρωση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο οποίο περιγράφει έναν κινητήρα με μεταβλητή συμπίεση. Ο κινητήρας είναι διαφορετικός από τον VC-T της Infiniti, μιας και έχει συμβατική μπιέλια, πάνω στην οποία τοποθετεί ένα ζεύγος εμβόλων, το οποίο είναι υδραυλικά ελεγχόμενο.

Το σύστημα, μέσω της ρύθμισης της πίεσης του λαδιού του κινητήρα, θα μπορεί να μεταβάλλει την διαδρομή της μπιέλας, μέσω ενός πείρου μεταγωγής και μιας βαλβίδας ελέγχου. Ο κινητήρας θα έχει μια υψηλής και μιας χαμηλής συμπίεσης ρύθμιση, με όλα να εξαρτώνται από το που θα βρίσκεται ο πείρος μεταγωγής. Έτσι όταν αυτός θα δέχεται υψηλή πίεση λαδιού, τότε η μπιέλα θα κάνει μεγαλύτερο μήκος, κάτι που θα κάνει τον κινητήρα να λειτουργεί με υψηλό λόγο συμπίεσης, ενώ όταν η πίεση του λαδιού θα είναι χαμηλή, κάτω από ένα επίπεδο που ορίζει η Toyota, η κίνηση της μπιέλας θα είναι μικρότερη, άρα ο κινητήρας θα λειτουργεί με χαμηλό λόγο συμπίεσης.