Δεκτό έκανε το δικαστήριο το σχέδιο εξυγίανσης της Mamidoil- Jetoil καθώς και του 66% των πιστωτών της, ανοίγοντας το δρόμο για τη διάσωση της ιστορικής εταιρείας πετρελαιοειδών, της οποίας τα βασικά περιουσιακά στοιχεία και το σύνολο των εργαζομένων θα περάσουν σε νέα εταιρεία, που θα ελέγχεται από την αυστριακή Cetracore.

Ειδικότερα το δικαστήριο απέρριψε τις κύριες παρεμβάσεις εναντίον της συμφωνίας του 66% των πιστωτών, τις οποίες ανέπτυξαν προφορικά το Ελληνικό Δημόσιο (Εφορία και ΙΚΑ) και ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, ενώ αποδέχθηκε εν μέρει την παρέμβαση της Totsa Total Oil Trading ( θυγατρική της Total).

Κατόπιν των παραπάνω αποφάσεων επικύρωσε τη συμφωνία εξυγίανσης, μέσω της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της Mamidoil JetOil σε νέα εταιρεία, που θα ελέγχεται από τη Cetracore. Το αναλυτικό σχέδιο της εγκριθείσας συμφωνίας περιλαμβάνεται στο διατακτικό της απόφασης, το οποίο δεν έχει ακόμη αναρτηθεί.

Το σχέδιο της αίτησης προέβλεπε ότι το σύνολο, σχεδόν, των περιουσιακών στοιχείων της Mamidoil θα μεταβιβαστεί σε νέα εταιρεία, με νέο ΑΦΜ, η οποία θα ελέγχεται κατά 100% από την Cetracore Energy. Η τελευταία θα καταβάλει τίμημα 111,5 εκατ. ευρώ, από το οποίο θα εξοφληθούν, εν μέρει, τράπεζες (65%), Δημόσιο (25%) και προμηθευτές (10%). Δεσμεύεται, δε, να απορροφήσει όλο το υφιστάμενο προσωπικό (σ.σ. περίπου 150 εργαζόμενοι) της JetOil και να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις, τα επόμενα χρόνια.

Η Cetracore στοχεύει στη λειτουργία περίπου 70 με 80 πρατηρίων σε όλη τη χώρα από 35 σήμερα.

Επιπρόσθετα, στο σχεδιασμό του ομίλου είναι η χρησιμοποίηση των assets της Jet Oil για την επέκταση της δραστηριότητάς του στη Νότια Βαλκανική.

Η απόκτηση των δεξαμενών στο Καλοχώρι, δυναμικότητας περίπου 200 χιλ. κυβικών, αποτελεί κομβικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση καθώς οι δεξαμενές μπορούν να υποστηρίξουν τη διάθεση προιόντος σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Νότιο Βαλκανική. Σημειώνεται ότι η δυναμικότητα τους αντιστοιχεί στο 14% της συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας της χώρας για καύσιμα.

Η Cetracore Energy εδρεύει στη Βιέννη και έχει ως μετόχους την UFG Europe Holdings ( 80,1%) και απευθείας την Rosneft (19,9%).