Η GM ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει την εδώ και δεκαετίες πρακτική της να ανακοινώνει τις πωλήσεις αυτοκινήτων σε μηνιαία βάση, δηλώνοντας ότι η περίοδος των 30 ημερών δεν αντανακλά σωστά τις περίπλοκες δραστηριότητες της εταιρείας ή του ευρύτερου κλάδου.

Η κίνηση αυτή πιθανότατα θα διαταράξει τη συλλογική προσπάθεια του κλάδου να δίνει σε αναλυτές, οικονομολόγους και επενδυτές μια ευρεία εικόνα των δραστηριοτήτων και μια συνεπή εικόνα για τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής των πωλήσεων της GM, Kurt McNeil:

Οι τριμηνιαίες αναφορές θα διευκολύνουν το να βλέπουμε τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων. Οι 30 ημέρες δεν είναι αρκετός χρόνος να διαχωρίζουμε τις πραγματικές τάσεις πωλήσεων από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, σε μια δυναμική, εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά