Η διοίκηση της πίστας των Μεγάρων αποφάσισε να κάνει αλλαγές στην χάραξη της, όπου σύμφωνα με τον υπεύθυνο διαχείρισης της πίστας, από την Κ3 θα ξεκινά μία νέα στροφή που θα οδηγεί σε ένα εσάκι καταλήγοντας στην ευθεία, με την Κ4 να ακυρώνεται, αλλά το μήκος της ευθείας να μην αλλάζει. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις αλλαγές να αλλάζουν τελείως την είσοδό της Κ5, με την πίστα να μεγαλώνει κατά 156 μέτρα.

Εκτός των παραπάνω, γίνονται εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα, με την πίστα να παραδίδεται στο κοινό από τον Οκτώβριο. Έτσι, από εδώ και πέρα παύουν να ισχύουν οι χρόνοι της πίστας και οι όποιες αναφορές σε αυτούς θα πρέπει να αναφέρονται με ημερομηνία.

  • Anestis Genk

    Μλκία ακούγεται αλλά πόσο πιο χάλια μπορεί να γίνει;
    Το λέω γιατί Κ3, Κ4, Κ5 είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, μαζί με Κ8, Κ9, Κ10.
    Εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθεί ο χώρος της πίστας καρτ (αφού την διαλύσουν), να πάρει άλλα 500 μέτρα και να γίνει πιο ανοιχτή η Κ6.

  • palp

    Κάθε βελτίωση καλοδεχούμενη, μακάρι να συνοδευτεί από περισσότερες συμμετοχές. Είναι καλύτερο για όλους.