Όπως διάβασες στις αρχές του μήνα, η διοίκηση της πίστας των Μεγάρων αποφάσισε να κάνει αλλαγές στην χάραξη της, όπου σύμφωνα με τον υπεύθυνο διαχείρισης της πίστας, από την Κ3 θα ξεκινά μία νέα στροφή που θα οδηγεί σε ένα εσάκι καταλήγοντας στην ευθεία, με την Κ4 να ακυρώνεται, αλλά το μήκος της ευθείας να μην αλλάζει.

Από την παραπάνω φωτογραφία φαίνεται ότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, με τις αλλαγές να αλλάζουν τελείως την είσοδό της Κ5, μεγαλώνοντας το μήκος της πίστας κατά 156 μέτρα. Εκτός των παραπάνω, γίνονται εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα, με την πίστα να παραδίδεται στο κοινό από τον Οκτώβριο. Έτσι, από εδώ και πέρα παύουν να ισχύουν οι χρόνοι της πίστας και οι όποιες αναφορές σε αυτούς θα πρέπει να αναφέρονται με ημερομηνία.