Σε ένα νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των καυσίμων κίνησης αυτοκινήτων προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα οχήματα και πρατήρια βενζίνης στα κράτη μέλη της ΕΕ, επομένως και στη χώρα μας, καθώς και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Τουρκία, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τη νέα οδηγία και να προσθέσουν την κατάλληλη σήμανση που θα είναι και ο επίσημος τρόπος διάκρισης των καυσίμων από τις 12 Οκτώβρη.

Μέσω αυτής της κατηγοριοποίησης (PDF) θα επιτευχθεί η σωστή διάκριση των καυσίμων με την οποία και θα πρέπει να συμμορφωθούν τόσο τα πρατήρια όσο και τα οχήματα.

1Κύκλος, τετράγωνο και ρόμβος

Τα τρία βασικά σχήματα που υιοθέτησε η Ευρώπη είναι ο κύκλος για την βενζίνη, το τετράγωνο για το πετρέλαιο και ο ρόμβος για το αέριο. Πέραν όμως των γεωμετρικών σχημάτων, η σήμανση περιλαμβάνει και μια σειρά από κωδικούς, ανάλογα με τη σύνθεση του καυσίμου.

2Κύκλος – Βενζίνη

Οι αντλίες που φέρουν τον κύκλο θα τροφοδοτούν τα οχήματα με βενζίνη, ενώ εντός αυτού θα αναγράφεται το γράμμα έψιλον (Ε). Ο αριθμός πλάι στο γράμμα υποδηλώνει την ποσότητα βιοκαυσίμων στην βενζίνη.

Έτσι, το Ε5 θα αφορά σε αμόλυβδη 95 και 98 οκτανίων με 5% περιεκτικότητα κατ’ όγκο σε βιοκαύσιμα (αιθανόλη). Αντίστοιχα, το σήμα Ε10 αναφέρεται σε αμόλυβδη βενζίνη με 10% περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα (αιθανόλη).

Τέλος, ο κύκλος με την ένδειξη Ε85 αναφέρεται στην βενζίνη με περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα (αιθανόλη) 85%.

3Τετράγωνο – πετρέλαιο

Όπου υπάρχει η τετράγωνη ένδειξη, η αντλία περιλαμβάνει πετρέλαιο κίνησης. Αντίστοιχα το Β στο εσωτερικό του σήματος υποδηλώνει την περιεκτικότητα σε ποσοστό σε βιοκαύσιμα, που διακρίνεται σε Β7 (7% βιοντίζελ) και Β10 (10% βιοντίζελ) αντίστοιχα.

Τέλος, στις αντλίες πετρελαίου κίνησης είναι πιθανό να δει κανείς τη σήμανση XTL. Αυτή αναφέρεται σε συνθετικό καύσιμο που δεν παράγεται από αργό πετρέλαιο, όπως η “βιώσιμη” βενζίνη και το “βιώσιμο” πετρέλαιο.

4Ρόμβος – αέριο

Στην περίπτωση του αερίου κίνησης υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές ετικέτες. Το H2, για όσους θυμούνται χημεία από το σχολείο, αναφέρεται φυσικά σε αντλίες υδρογόνου. Το CNG αφορά σε φυσικό αέριο, ενώ το LNG αναφέρεται σε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τέλος, η ένδειξη LPG αφορά σε καύσιμη ύλη, υγροποιημένου αερίου πετρελαίου.

5Νέα σήμανση και στα αυτοκίνητα

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, τα νέα οχήματα που ταξινομούνται από την 12η Οκτωβρίου και οι κατασκευαστές του, οφείλουν να τοποθετούν τη νέα σήμανση στο καπάκι του ντεπόζιτου, για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες που θα κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως τα οχήματα που έχουν ήδη ταξινομηθεί θα πρέπει να φέρουν τη νέα σήμανση.

Η περίοδος προσαρμογής ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστέρηση αλλαγής της σήμανσης σε ορισμένα πρατήρια, που θα φέρουν τα παλιά σήματα και πέραν της ημερομηνίας που ορίζει η ΕΕ.

6Η νέα σήμανση θα βρίσκεται:

  • Στα καινούργια αυτοκίνητα, στην περιοχή της τάπας πλήρωσης καυσίμου
  • Στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση νεότερων αυτοκινήτων, μπορεί να εμφανίζεται στις οδηγίες χρήσης του αυτοκινήτου μέσω της κεντρικής οθόνης στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
  • Στην αντλία καυσίμου όλων των πρατηρίων καυσίμων και στο ακροφύσιο της αντλίας.
  • Στα καταστήματα εμπορίας αυτοκινήτων.

7Ποια αυτοκίνητα επηρεάζονται από αυτήν την αλλαγή:

  • Μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και τετράκυκλα
  • Επιβατικά αυτοκίνητα
  • Ελαφρά φορτηγά
  • Μεσαία και βαρέα φορτηγά
  • Λεωφορεία