Η Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου του 2018 υποχώρησαν σημαντικά, λόγω του σκανδάλου για τις εκπομπές ρύπων των κινητήρων diesel.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 38% στα 564 εκατ. ευρώ στη διάρκεια της περιόδου, έναντι των 910 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα έσοδα αυξήθηκαν 9% στα 28,77 δισ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν 13% στα 2 δις ευρώ. Εάν αφαιρεθούν τα έκτακτα, τα μετά από φόρους κέρδη αυξήθηκαν 51% στα 1,40 δισ. ευρώ.

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους συνεχίζει να αναμένει μετά από φόρους κέρδη 5 δισ. ευρώ και καθαρά έσοδα μεταξύ 115-118 δισ. ευρώ.