Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε πως  υπέγραψε σύμβαση με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας των υποδομών σε 30 σημεία στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις ΜΟΑ (μειωμένης οδικής ασφάλειας) στους οδικούς άξονες: Ηράκλειο-Μοίρες-Τυμπάκι-Αγ. Γαλήνη, Ηράκλειο-Γούβες-Χερσόνησος-Μάλια και Χανιά-Ρέθυμνο.

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης: 

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου που αφορά τον παλιό εθνικό δρόμο σε 30 σημεία και ειδικά από το Ηράκλειο προς την Αγία Γαλήνη, από το Ηράκλειο προς τα Μάλια και από το Ρέθυμνο προς τα Χανιά.

Πρόκειται για 30 σημαντικές παρεμβάσεις προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ με τις οποίες θα βελτιώσουν κατά πολύ την οδική ασφάλεια σε όλη την Κρήτη.

υνεχίζουμε με νέες μελέτες, προσπαθούμε να βρούμε τν χρηματοδότηση ούτως ώστε μαζί με τα 35 εκατομμύρια -έγινε ο διαγωνισμός για 452 σημεία στο επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης- να βελτιωθεί όσο μπορούμε το οδικό δίκτυο του νησιού.

Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας αφορούν κυρίως αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως διαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οροσήμανση, “ακουστικές ταινίες”, στηθαία ασφαλείας κ.ά.

Σε κάποιες θέσεις, προβλέπεται συμπλήρωση-ανακατασκευή της υποδομής, όπως κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, μικρή διαπλάτυνση του οδοστρώματος, αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα, συμπλήρωση ή κατασκευή ερείσματος, καθώς και έργα βελτίωσης της αποχέτευσης ομβρίων, εφόσον απαιτούνται.

Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός νέου κόμβου στην περιοχή Αγριανών και η αναβάθμιση-βελτίωση του υφιστάμενου κόμβου στις Γούβες στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Γούβες-Χερσόνησος-Μάλια. Στις περιοχές των κόμβων προβλέπεται κατασκευή νησίδων και πεζοδρομίων, καθώς και η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού.