Δημοσίευμα θέλει την BMW και την Daimler να εξετάζουν μια νέα συνεργασία που θα περιλαμβάνει την από κοινού ανάπτυξη μελλοντικών πλατφορμών, μπαταριών και αυτόνομης τεχνολογίας, με στόχο φυσικά την μείωση του κόστους ανάπτυξης και παραγωγής,

Επί του παρόντος, οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικά στάδιο, με εκπροσώπους των δύο εταιριών να αρνούνται να σχολιάσουν τη συγκεκριμένη είδηση.

BMW και Daimler συνεργάζονται ήδη σε διάφορους τομείς, όπως στο ευρωπαϊκό δίκτυο φόρτισης Ionity. στην δημιουργία του 5G Automotive Association, στην εξαγορά των χαρτών HERE της Nokia, ενώ έχουν δημιουργήσει και μια κοινοπραξίας κινητικότητας.