Η Fiat Chrysler Automobiles συμφώνησε να πληρώσει την Tesla εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ώστε οι πωλήσεις της δεύτερης στην Ευρωπαϊκή αγορά να καταμετρούνται στο στόλο της πρώτης, ώστε η FCA να μειώσει το μέσο όρο εκπομπών CO2 του στόλου της και να αποφύγει μεγάλα πρόστιμα από την ΕΕ, λόγω των αυστηρών νέων κανονισμών.

Από τον επόμενο χρόνο, ο στόχος της ΕΕ για τις μέσες εκπομπές CO2 κάθε ομίλου είναι 95 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τη Jato Dynamics, ο μέσος όρος στην Ευρώπη για το 2018 ήταν 120,5 γρ/χλμ και για την FCA 123 γρ/χλμ., η οποία εμφάνιζε το μεγαλύτερο ρίσκο να μην πιάσει τον στόχο των 95 γρ/χλμ.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων επιτρέπεται να συγκεντρώνουν εσωτερικές εκπομπές, επιτρέποντας, για παράδειγμα, στη VW να αντισταθμίσει τις εκπομπές της Volkswagen, της Seat και της Skoda με αυτές της Porsche, της Audi και της Lamborghini.

Οι κανονισμοί επιτρέπουν και σε αντίπαλες εταιρείες να σχηματίσουν λεγόμενες “ανοιχτές δεξαμενές” (open pools), αλλά μέχρι στιγμής κανένας δεν είχε συμφωνήσει να το κάνει πράξη.