Μια ακόμη δημιουργία του Neidfaktor, με τους Γερμανούς να βελτιώνουν το εσωτερικό μιας Lamborghini Aventador Roadster. Σε αυτή συναντάμε ποιοτικότερες δερμάτινες και Alcantara επενδύσεις σε μαύρο και πορτοκαλί/άσπρο φωσφορούχο χρώμα.

Επίσης συναντάμε carbon λεπτομέρειες και σύμφωνα με τον Neidfaktor, το κόστος μια τέτοιας βελτίωσης κυμαίνεται μεταξύ 34.000 και 36.000 ευρώ.