Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ανακαλούνται 1.127 Nissan Micra στην Ελλάδα, με ημερομηνία παραγωγής από 1/10/2016 έως 14/11/2017.

Σε αυτά, η Nissan εντόπισε ότι σε περίπτωση σύγκρουσης, εάν ανοίξει ο αερόσακος συνοδηγού, μπορεί να εμφανίσει σχίσιμο. Σε αυτή την περίπτωση το όχημα συνεχίζει να πληροί τους κανονισμούς για την προστασία των επιβατών στις μετωπικές συγκρούσεις, αλλά δεν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της Nissan.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Όλοι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων θα ειδοποιηθούν με συστημένες επιστολές από την εταιρεία, προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του δικτύου Nissan, ώστε να γίνει αντικατάσταση του αερόσακου συνοδηγού με βελτιωμένο ανταλλακτικό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας στους αριθμούς 210 3489313 και 210 3489438.