Σύμφωνα με τα στατιστικά, μια από τις πιο συχνές παραβάσεις την οποία κάνουν οι περισσότεροι οδηγοί στους ελληνικούς δρόμους, είναι η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει διαφορετικά όρια ταχύτητας ανάλογα την κατηγορία του οχήματος, αλλά και τον δρόμο που αυτό κινείται.

1

Όπως προβλέπει ο ΚΟΚ, μέσα σε κατοικημένες περιοχές το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 50 χλμ/ώρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό όριο με ειδική σήμανση. Εκτός κατοικημένων περιοχών και πάντα ανάλογα με το οδικό δίκτυο, αλλά και το όχημα που κινείται σε αυτό, διαμορφώνονται και τα όρια ταχύτητας, τα οποία κυμαίνονται από 60 έως 130 χλμ/ώρα.

Αναλυτικά τα όρια ταχύτητας ανά τύπο οχήματος και οδικό δίκτυο είναι τα ακόλουθα.

Κατηγορία οχήματος Αυτοκινητόδρομοι Οδοί ταχείας κυκλοφορίας Άλλο οδικό δίκτυο
Επιβατηγά 130 χλμ/ώρα 110 χλμ/ώρα 90 χλμ/ώρα
Επιβατηγά με ελαφρό ρυμουλκούμενο 100 χλμ/ώρα 90 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα
Επιβατηγά με ρυμουλκούμενα 90 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα
Λεωφορεία 100 χλμ/ώρα 90 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα
Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο 80 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα
Αρθρωτά λεωφορεία 70 χλμ/ώρα 70 χλμ/ώρα 70 χλμ/ώρα
Διώροφα λεωφορεία 80 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα 70 χλμ/ώρα
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών 80 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα 60 χλμ/ώρα
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ 100 χλμ/ώρα 90 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο 85 χλμ/ώρα 85 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ρυμουλκούμενα 80 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα 70 χλμ/ώρα
Φορτηγά μ.β. μεγαλύτερου των 3.500 χλγ 85 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα
Φορτηγά μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο 80 χλμ/ώρα 70 χλμ/ώρα 70 χλμ/ώρα
Συνδυασμός φορτηγών 80 χλμ/ώρα 70 χλμ/ώρα 70 χλμ/ώρα
Μοτοσικλέτες πάνω από 125 κ.ε. 130 χλμ/ώρα 110 χλμ/ώρα 90 χλμ/ώρα
Μοτοσυκλέτες μέχρι 125 κ.ε. 80 χλμ/ώρα 80 χλμ/ώρα 70 χλμ/ώρα
Μοτοσυκλέτες με καλάθι 70 χλμ/ώρα 70 χλμ/ώρα 60 χλμ/ώρα