Η Mercedes-Benz Αμερικής ήρθε σε συμφωνία με την NHTSA για πρόστιμο 20 εκατομμυρίων δολαρίων, εξαιτίας του κακού χειρισμού της ανάκλησης οχημάτων της στις ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους όρους του διακανονισμού, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα πληρώσει 13 εκατομμύρια δολάρια εντός 45 ημερών, αλλά αντιμετωπίζει επιπλέον πρόστιμο ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων εάν δεν συμμορφωθεί με τη συμφωνία.

Η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας της Οδικής Κυκλοφορίας (NHTSA) δήλωσε ότι η Daimler απέτυχε να ειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες των 1,4 εκατομμυρίων ανακληθέντων οχημάτων της εγκαίρως για ορισμένες ανακλήσεις, δεν υπέβαλε όλες τις απαραίτητες αναφορές για τις ανακλήσεις και δεν ξεκίνησε έγκαιρα τουλάχιστον δύο ανακλήσεις.

Η Mercedes-Benz Αμερικής δήλωσε:

Πιστεύουμε ότι δεν κάναμε εσκεμμένα τίποτα λάθος, αλλά δυστυχώς χάσαμε ορισμένες προθεσμίες ώστε να ενημερώσουμε τον οργανισμό για τα μέτρα που λάβαμε για την εκπλήρωση των απαιτήσεών τους. Συμφωνήσαμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα σε μια προσπάθεια να απαντήσουμε στις ερωτήσεις της NHTSA και να προχωρήσουμε.

Η NHTSA διαπίστωσε ότι η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε 101 ανακλήσεις μεταξύ 2016 και 2018 και κατά τη διάρκεια έξι εξ’αυτών, οι ειδοποιήσεις προς τους πελάτες δεν απεστάλησαν εντός της απαιτούμενης προθεσμίας των 60 ημερών. Σε 22 από τις ανακλήσεις, τα έγγραφα δεν καταχωρήθηκαν στο site των ανακλήσεων της NHTSA εντός πέντε εργάσιμων ημερών, ενώ σε 14 ανακλήσεις η Mercedes ανέφερε την ημερομηνία έναρξης της ανάκλησης ως “άγνωστη”, και στη συνέχεια δεν ενημέρωσε με τις απαραίτητες πληροφορίες, όταν αυτή ήταν διαθέσιμη.