Όπως ανακοίνωσε η Subaru, προχωρά στην ανάκληση 250.000 Crosstrek, Forester, Ascent και Impreza, παραγωγής 2016 – 2018, στις ΗΠΑ.

Αιτία της ανάκλησης μια ελαττωματική PCV βαλβίδα, η βαλβίδα αναθυμιάσεων του στροφαλοθάλαμου, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει την είσοδο λαδιού στον θάλαμο καύσης, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο η βαλβίδα να σπάσει και μέρη της να εισέλθουν μέσα στον κινητήρα.

Η Subaru θα αντικαταστήσει δωρεάν την προβληματική PCV βαλβίδα, ενώ θα προχωρήσει και στην δωρεάν αντικατάσταση και άλλων μερών του κινητήρα που έχουν υποστεί ζημιές λόγω της ελαττωματικής βαλβίδας. Η Subaru μάλιστα θα αντικαταστήσει όλο τον κινητήρα χωρίς κόστος, στις περιπτώσεις που θα κριθεί απαραίτητο.