Την ανάκληση 483 E-Class και CLS παραγωγής 2015 έως 2019, ανακοίνωσε η Mercedes στην Ελλάδα. Σε αυτά ενδέχεται να σχηματιστούν αγώγιμες συνδέσεις στη ράγα διανομής ρεύματος στον χώρο του κινητήρα λόγω ηλεκτροχημικών διαδικασιών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ροές ηλεκτρικής ενέργειας.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που, πιθανώς, θα προκύψουν, ενδέχεται να υποστεί θερμική καταπόνηση το πλαστικό της ράγας διανομής ρεύματος. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το
συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να τροποποιηθεί προληπτικά η ράγα διανομής ρεύματος και να τοποθετηθεί ένα ξεχωριστό ηλεκτρικό καλώδιο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.