Η κυβέρνηση θέλει να μειώσει το όριο ταχύτητας των οχημάτων στα 20 ή στα 30 χιλιόμετρα ανά ώρα στις πόλεις και στις κατοικημένες περιοχές, με την σχετική απόφαση να δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης (PDF), εκεί όπου επισημαίνεται πως η δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με όριο ταχύτητας τα 20 ή 30 χλμ/ώρα θα συμβάλει προκειμένου οι δρόμοι να γίνουν φιλικότεροι σε πεζούς και ποδηλάτες, να αυξηθεί η ασφάλεια αλλά και να μειωθεί η ρύπανση και ο θόρυβος.

1

Η αλλαγή των ορίων ταχύτητα θα γίνουν σε τοπικές οδούς και περιοχές πόλεων, όπου υπάρχει αυξημένη αλληλεπίδραση οχημάτων και ευάλωτων χρηστών, ή έντονη κίνηση πεζών και ιδιαιτέρως παιδιών (πλησίον σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, πλατειών, κτλ).

2Διάβασε επίσης

Γνωρίζεις τα όρια ταχύτητας σε κάθε δρόμο της Ελλάδας;

Στην έγκριση των τεχνικών οδηγιών προβλέπεται η εξοικονόμηση χώρου που απαιτείται για την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε αφαίρεση ή προσωρινή κατάργηση μεμονωμένων θέσεων στάθμευσης ή μιας λωρίδας στάθμευσης, περιορισμός του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας, απομάκρυνση των θέσεων στάθμευσης – φορτοεκφόρτωσης μακριά από το πεζοδρόμιο και αποκλεισμός ολόκληρης λωρίδας κυκλοφορίας ή ολόκληρου του δρόμου από την κίνηση αυτοκινήτων.