Το VW Group ανακοίνωσε σήμερα πως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσίασε προσαρμοσμένες λειτουργικές απώλειες ύψους 800 εκατ. ευρώ, έναντι προσαρμοσμένων λειτουργικών κερδών 10 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2019. Οι προ φόρων ζημιές ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ (κέρδη 9,6 δισ. ευρώ το 2019).

Αιτία της πτώσης αυτής η πανδημία του κορωνοϊού, που είχε ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις του VW Group να υποχωρήσουν κατά 27,4% σε 3,9 εκατ. αυτοκίνητα, έναντι 5,4 εκατ. αυτοκινήτων την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 23,2% στα 96,13 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία προέβλεψε πως οι πωλήσεις της για το σύνολο του 2020 θα είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με το 2019, προσθέτοντας όμως πως καθώς χαλαρώνουν τα lockdowns, οι πωλήσεις ανακάμπτουν παγκοσμίως.

Επίσης, ανακοίνωσε μείωση του μερίσματός προς τους μετόχους της για τη χρήση του 2019, προτείνοντας μέρισμα 4,80 ευρώ ανά κοινή μετοχή και 4,86 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή, έναντι της αρχικής πρότασης για μέρισμα 6,50 ευρώ και 6,56 ευρώ αντίστοιχα.

Η VW δήλωσε ότι η καθαρή ταμειακή της ροή μειώθηκε στα -4,8 δισ. ευρώ, από έτος σε έτος, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Η καθαρή ρευστότητα της εταιρίας μέχρι τις 30 Ιουνίου ανέρχονταν στα 18,66 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 17,3%, από τα 15,91 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν.