Ένας από τους πολλούς ορούς που φέρει η νέα Συμφωνία Ομονοίας και υπέγραψαν πρόσφατα όλες οι ομάδες, αναφέρει ότι αν μια ομάδα αποφασίσει να εισέλθει στην Formula 1 θα πρέπει να προκαταβάλει ούτε λίγο ούτε πολύ 200 εκατ. δολάρια (20 εκατ. δολάρια σε κάθε ομάδα), ώστε να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα των υπαρχουσών ομάδων είναι προστατευμένα.

Με την πολύ πιο δίκαιη κατανομή των εσόδων από τα εμπορικά δικαιώματα, υπήρχαν ανησυχίες από μερικές καταξιωμένες ομάδες ότι τυχόν νέες συμμετοχές θα μπορούσαν να μειώσουν τα έσοδα τους, καθώς αυτές -πιθανώς- θα συμμετείχαν βραχυπρόθεσμα στο sport και δεν θα συνέβαλαν στην επιτυχία του.

Έτσι, μία από τις συνέπειες για τις τρέχουσες ομάδες θα ήταν ότι το χρηματικό έπαθλο θα μοιραζόταν μεταξύ 11 ή 12 ομάδων, αντί για 10 που είναι σήμερα. Ο όρος αυτός δεν υπήρχε στο παρελθόν, και γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η εξαγορά μιας μικρομεσαίας ομάδας είναι η πιο συμφέρουσα λύση για κάποιον ενδιαφερόμενο, καθώς τα 200 εκατ. δολάρια ίσως αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για την είσοδο μιας νέας ομάδας. Χαρακτηριστικό είναι ότι -σύμφωνα με πληροφορίες- η εξαγορά της Williams από την Dorilton Capital έγινε για 180 εκατ. δολάρια.

Η νέα ομάδα που θα επιχειρήσει να εισέλθει στην F1 θα πρέπει να περιμένει να κάνει απόσβεση της “100% προκαταβολής φόρου” από το prize money, που μοιράζει κάθε χρόνο στις ομάδες η Liberty Media.

Ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren, Zak Brown, δήλωσε ότι ο εν λόγο όρος όχι μόνο θα διασφαλίσει ότι οι νεοεισερχόμενες ομάδες θα είναι σοβαρές, αλλά παράλληλα προστατεύει την αξία των τρεχουσών ομάδων.