Η ισραηλινή κοινοπραξία Naska Industries, SK Group Ltd, Plasan Sasa Ltd & Αριστείδη– Ανάργυρου Γλύνη αναδείχθηκε πλειοδότριαστον διαγωνισμό του δημοσίου για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΛΒΟ.

Η εξαγορά της ΕΛΒΟ θα γίνει μέσω σύστασης νέας Ανωνύμου Εταιρείας, η οποία θα αγοράσει την ΕΛΒΟ έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών, το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει από την ΕΛΒΟ περί τα 25 εκατ. ευρώ από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Σύμφωνα με τα όσα έχει παρουσιάσει η κοινοπραξία ισραηλινών συμφερόντων, θα επενδυθούν στην ΕΛΒΟ περί τα 29 εκατομμύρια ευρώ και θα υπάρξουν 600 νέες θέσεις εργασίας.

Οι Naska Industries,SK Group Ltd και Plasan Sasa Ltd δραστηριοποιούνται στην κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων και μεταφορικών μέσων για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις και θα επενδύσουν σε βάθος χρόνου περισσότερα από 90 εκατ. ευρώ, με το Ελληνικό Δημόσιο να έχει το δικαίωμα να αποκτήσει το 21% της νέας Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων, ύστερα από μια τριετία.