Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης στην σήραγγα “Λουμπάρδα” (Τρύπες του Καραμανλή). Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των συρματοκιβωτίων στην είσοδο της σήραγγας Καραμανλή με κατεύθυνση προς Σούνιο. Τοποθετήθηκαν συρματοκιβώτια σε 70 μέτρα μήκος και σε ύψος περίπου 4 μέτρων.

Παράλληλα τοποθετήθηκαν νέα κράσπεδα και έγινε ισοπέδωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου στη συνέχεια να διαμορφωθούν πεζοδρόμια. Τέλος έγινε εκτεταμένη υδροβολή εντός και εκτός των σηράγγων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει η πιθανότητα ολίσθησης μικρών βράχων αλλά και επιχωμάτων.

Μέσα στην εβδομάδα θα τοποθετηθεί νέα άσφαλτος σε μήκος περίπου 100 μέτρα πριν και μετά τις σήραγγες, στηθαία ασφαλείας, καθώς και αντίστοιχη διαγράμμιση και φωτισμός led . Οι σήραγγες αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία το αργότερο μέχρι το επόμενο Σάββατο, 14 του μηνός.