Οι BMW και Toyota Αμερικής ανακοίνωσαν ότι ανακαλούν 14 Z4 και 35 Supra αντίστοιχα, καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα στο ρεζερβουάρ καυσίμου, το οποίο μπορεί να έχει λανθασμένες συγκολλήσεις. Τα ανακληθέντα αυτοκίνητα της γερμανικής εταιρίας είναι παραγωγής από 26 Ιουνίου 2019 έως τις 9 Ιουλίου 2020, και τα αντίστοιχα της ιαπωνικής εταιρίας από 19 Απριλίου 2019 έως τις 16 Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του NHTSA, η συγκόλληση μεταξύ δύο μισών μερών των ρεζερβουάρ ενδέχεται να μην έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Λόγω της αμφισβητήσιμης ακεραιότητας της συγκόλλησης, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή καυσίμου, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε φωτιά εάν υπάρχει πηγή ανάφλεξης. Το πρόβλημα θα λυθεί με την δωρεάν αντικατάσταση των ρεζερβουάρ.