Μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας των νέων αυτοκινήτων που θα πουληθούν στην Ελλάδα από την 1 Ιανουαρίου 2021 και μετά, στο ίδιο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, περιγράφεται και ο νέος τρόπος υπολογισμού των τελών ταξινόμησης των νέων αυτοκινήτων που θα ταξινομηθούν στη Χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου του 2021 και μετά.

Αυτά υπολογίζονται βάση του προτύπου WLTP, με τους συντελεστές τους να είναι:

Φορολογητέα Αξία (ευρώ) Συντελεστής
0-14.000 4%
14.001-17.000 26%
17.001 – 20.000 53%
20.001 – 25.000 62%
25.001 – 30.000 71%
Πάνω από 30.001 30%

Για την επιλογή των άνω συντελεστών για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία του άρθρου 126 πριν από τις μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 168/2013 ΕΕ και της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού 168/2013 ή της Οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή μεταγενέστερης οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης ορίζονται ως ακολούθως:

Κυβισμός Ποσοστό τέλους ταξινόμησης
Κάτω από 50 κ.εκ. 0%
50-500 κ.εκ. 4%
501-900 κ.εκ, 7%
Πάνω από 901 κ.εκ. 11%

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της ΕΕ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα CO2 σύμφωνα με το πρότυπο NEDC είναι:

 • Μικρότερη ή ίση των 100 γρ. CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης μειώνονται κατά 5%.
 • Μεγαλύτερη από 120 γρ αλλά μικρότερη από 140 γρ. CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 10%.
 • Μεγαλύτερη από 140 γρ αλλά μικρότερη από 160 γρ. CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 20%.
 • Μεγαλύτερη από 160 γρ αλλά μικρότερη από 180 γρ. CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 30%.
 • Μεγαλύτερη από 180 γρ αλλά μικρότερη από 200 γρ. CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 40%.
 • Μεγαλύτερη από 200 γρ αλλά μικρότερη από 250 γρ. CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 60%.
 • Μεγαλύτερη από 250 γρ CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 100%.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα CO2 σύμφωνα με το πρότυπο WLTP είναι:

 • Μικρότερη ή ίση των 130 γρ. CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης μειώνονται κατά 5%.
 • Μεγαλύτερη από 156 γρ αλλά μικρότερη από 182 γρ. CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 10%.
 • Μεγαλύτερη από 182 γρ αλλά μικρότερη από 208 γρ. CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 20%.
 • Μεγαλύτερη από 208 γρ αλλά μικρότερη από 234 γρ. CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 30%.
 • Μεγαλύτερη από 234 γρ αλλά μικρότερη από 260 γρ. CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 40%.
 • Μεγαλύτερη από 260 γρ αλλά μικρότερη από 325 γρ. CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 60%.
 • Μεγαλύτερη από 325 γρ CO2 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 100%.