Οι αρχές των ΗΠΑ επέβαλαν πρόστιμο ύψους 30 εκατ. δολαρίων στην Daimler Trucks, επειδή η εταιρία δεν ανακάλεσε όπως έπρεπε 464.000 φορτηγά της τη διετία 2017 – 2018.

1

Συγκεκριμένα η εταιρία, επειδή δεν γνώριζε κάποιο ατύχημα ή τραυματισμό που να σχετίζεται με τα προβλήματα που οδήγησαν στην ανάκληση των οχημάτων της, είχε χαρακτηρίσει τότε τις ανακλήσεις ως “εθελοντικές”, γι’αυτό οι αρχές της επέβαλαν πρόστιμο 10 και 15 εκατ. δολαρίων, με την εταιρία να πρέπει να δαπανήσει και 5 εκατ. δολάρια για βελτιώσεις ασφαλείας.

2

Η Daimler πρέπει επίσης να βελτιώσει την ικανότητα της να εντοπίζει και να διερευνά πιθανά ελαττώματα ασφαλείας των οχημάτων της, ενώ παράλληλα θα πρέπει να βελτιώσει και τη συλλογή πληροφοριών ασφαλείας, αναφέροντας τις πληροφορίες αυτές στην αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ (NHTSA). Τέλος οι αμερικάνικες αρχές απαιτούν από την Daimler να αναπτύξει γραπτές διαδικασίες και καλύτερη εκπαίδευση για τους υπαλλήλους της που εργάζονται στα τμήματα που ασχολούνται με τις ανακλήσεις και τις αναφορές ασφαλείας.