Το VW Group ανακοίνωσε τα οικονομικά του στοιχεία για το 2020, όπου είδε τα καθαρά του κέρδη να ανέρχονται σε 8,82 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 37,1%, σε σχέση με τα 14,03 δισ. ευρώ του 2019, με την πτώση να οφείλεται στη κρίση που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός.

Συγκεκριμένα, το VW Group είδε τα συνολικά του έσοδα να μειώνονται κατά 11,8%, στα 22,88 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά του κέρδη άγγιξαν τα 10,6 δισ. ευρώ, -45% σε σχέση με το 2019 όπου είχαν αγγίξει τα 19,3 δισ. ευρώ. H καθαρή ρευστότητα αυξήθηκε στα 26,78 δισ. ευρώ, +25,9% σε σχέση με το 2019 (21,28 δισ. ευρώ).

Τα συνολικά κέρδη του VW Group το 2020 μειώθηκαν κατά 36,4% στα 11,67 δισ. ευρώ προ φόρων (18,36 δισ. ευρώ το 2019) και στα 8,824 δισ. ευρώ μετά φόρων (-37,1% σε σχέση με το 2019 όπου τα κέρδη ήταν 14,03 δισ. ευρώ), με τις πωλήσεις του VW Group να ξεπερνούν τα 9,3 εκατ. οχήματα. Το περιθώριο κέρδους επί των πωλήσεων φέτος κυμάνθηκε στο 4,8%, (7,6% πέρυσι).

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο θα προτείνουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Volkswagen να καταβληθεί μέρισμα στους μετόχους της, ύψους 4,8 ευρώ ανά μετοχή (€6,5 πέρυσι) και 4,86 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή (6,56 ευρώ πέρυσι).

Volkswagen Group 2020 2019 %
Volume Data in thousands
Deliveries to customers (units) 9.305 10.975 -15,2
Vehicle sales (units) 9.157 10.956 -16,4
Production (units) 8.900 10.823 -17,8
Employees at Dec, 31 662.600 671.200 -1,3
Financial Data (IFRSs) € million
Sales revenue 222.884 252.632 -11,8
Operating result before special items 10.607 19.296 -45,0
Operating return on sales before special items (%) 4,8 7,6  
Special items –931 –2.336 -60,1
Operating result 9.675 16.960 -43,0
Operating return on sales (%) 4,3 6,7  
Earnings before tax 11.667 18.356 -36,4
Return on sales before tax (%) 5,2 7,3  
Earnings after tax 8.824 14.029 -37,1
Automotive Division
Total research and development costs 13.885 14.306 -2,9
R&D ratio (%) 7,6 6,7  
Cash flows from operating activities 24.721 30.733 -19,6
Cash flows from investing activities attributable to operating activities 18.364 19.898 -7,7
of which: capex 11.065 14.007 -21,0
capex/sales revenue (%) 6,1 6,6  
Net cash flow 6.357 10.835 -41,3
Net liquidity at Dec, 31 26.796 21.276 +25,9
Return on investment (ROI) in % 6,5 11,2  
Financial Services Division
Return on equity before tax (%) 8,8 10,8  

Για το 2021 ο γερμανικός όμιλος αναμένει σημαντική αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων, το περιθώριο κέρδους να κυμαίνεται μεταξύ 5% και 6,5%.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή της Volkswagen αυξήθηκε κατά 2,4% στα 173,02 ευρώ, με την χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας να ανέρχεται στα 93,5 δισ. ευρώ.