Η Ram ανακοίνωσε πως ανακαλεί 19.214 ΜΥ2021 μοντέλα των 2500, 3500, 4500 και 5500, παραγωγής μεταξύ 3 Αυγούστου 2020 και 8 Ιανουαρίου 2021, που εξοπλίζονται με τον 6,7-λίτρων turbodiesel κινητήρα, επειδή ένα ρελέ του SSIHGR (Solid State Intake Heater Grid) μπορεί να βραχυκυκλώσει με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στον χώρο του κινητήρα.

Η εταιρία δεν γνωρίζει κάποιο ατύχημα ή τραυματισμό που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο θα διορθωθεί με την αντικατάσταση του προβληματικού ρελέ.