Το Σάββατο 24 Απριλίου παραδίδονται στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του δρόμου στο ύψος των σηράγγων (Τρύπες Καραμανλή) στη Βάρκιζα.

Τα έργα ξεκίνησαν στις 6 Απριλίου, με τις εργασίες να προχωρούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν οριστεί. Ειδικότερα εκτελούνται εργασίες διάτρησης των βράχων των πρανών. Παράλληλα, γίνονται εργασίες απομάκρυνσης των ασταθών βραχωδών σχηματισμών.

Επισημαίνεται πως σε κάθε τμήμα των πρανών, όπου ολοκληρώνονται οι προαναφερθείσες εργασίες, ακολουθεί η τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος. Παράλληλα έχει προβλεφθεί, έως την οριστική ολοκλήρωση των παραπάνω συμβατικά προβλεπόμενων εργασιών, στις 24 Απριλίου, η παράλληλη επέμβαση στα υπάρχοντα στηθαία ασφαλείας και σε υπάρχοντα φωτιστικά σώματα στην περιοχή εξέλιξης των προαναφερθέντων εργασιών και η αποκατάσταση αυτών, ώστε η διέλευση των οχημάτων και χρηστών του δρόμου να καταστεί λειτουργική και ασφαλής.