Η Mercedes ανακοίνωσε την ανάκληση 1.538 A-Class και B-Class που κατασκευάστηκαν μεταξύ 26 Αυγούστου και 10 Οκτωβρίου 2019. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμένου νερού του συστήματος κλιματισμού, ο οποίος ενδέχεται να μπλοκαριστεί, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει την είσοδο νερού στο εσωτερικό του οχήματος.

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ηλεκτρικά εξαρτήματα εγκατεστημένα στο σημείο που θα εισέλθει το νερό θα μπορούσαν να διαβρωθούν ή/και να υποστούν βραχυκύκλωμα.

Όπως αναφέρει η εταιρία, ως αποτέλεσμα η μονάδα ελέγχου του συστήματος SRS (Supplemental Restraint System) θα μπορούσε να σταματήσει να λειτουργεί, με το αυτοκίνητο να ενδέχεται να μην μπορεί να εκκινήσει, με την λειτουργία έκτακτης ανάγκης του κινητήρα να ενεργοποιείται ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση και η λειτουργία άλλων εξαρτημάτων (π.χ. αντλία καυσίμου, αυτόματη/χειροκίνητη κλήση έκτακτης ανάγκης) θα μπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού και ατυχήματος.