Η Mercedes ανακαλεί 264.393 C-Class και GLC επειδή τα αυτοκίνητα διαθέτουν λάθος συνδέσεις στις σωληνώσεις του συστήματος παροχής καυσίμου που σε περίπτωση ατυχήματος θα μπορούσε να προκληθεί διαρροή και πυρκαγιά, με την βενζίνη να έρχεται σε επαφή με το ψυκτικό υγρό R1234yf αλλά και με ζεστά μέρη του κινητήρα.

Τα προς ανάκληση αυτοκίνητα έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 5 Φεβρουαρίου 2016 και 3 Νοεμβρίου 2020.