Η Audi ανακοίνωσε πως ανακαλεί 4.202 Q3 και RS Q3 παγκοσμίως επειδή το σύστημα συγκράτησης της ζώνης ασφαλείας μπορεί να λειτουργεί σε περιορισμένο βαθμό σε περίπτωση απότομης πέδησης ή πλευρικής κλίσης του οχήματος. Αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού.

Τα προς ανάκληση Audi Q3 και RS Q3 έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1 Φεβρουαρίου και 31 Μαρτίου 2021.