Το 70% όλων των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρωπαϊκή Ένωσης συγκεντρώνονται σε μόλις τρεις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, που αποτελούν το 23% της συνολικής επιφάνειας της Ε.Ε. Αντίθετα, το υπόλοιπο 30% των υποδομών είναι διασκορπισμένο στο 77% της επιφάνειας της Ε.Ε.

Το 29,7% των φορτιστών της Ε.Ε βρίσκονται στην Ολλανδία (66.665), το 20,4% στη Γαλλία (45.751) και το 19,9% σε Γερμανία (44.538). Αυτό προκύπτει από μια νέα ανάλυση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Στην Ιταλία υπάρχουν 13.073 σημεία φόρτισης (5,8%), ενώ στη Σουηδία 10.370 φορτιστές (4,6%). Στη Ρουμανία, μια χώρα με περίπου 6 φορές μεγαλύτερη έκταση από την Ολλανδία, υπάρχουν μόλις 493 σημεία φόρτισης, νούμερο που ισοδυναμεί με το 0,2% του συνόλου της Ε.Ε.

1

Στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 275 φορτιστές (0,1%), στη Βουλγαρία 194 φορτιστές (0,1%), στη Λιθουανία 174 φορτιστές (0,1%), στη Μάλτα 96 φορτιστές και στη Κύπρο 70 φορτιστές.

Σε δύο εβδομάδες από σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και η ACEA ζητά δεσμευτικούς στόχους, όχι μόνο για σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και για σταθμούς υδρογόνου για αυτοκίνητα κυψελών καυσίμου, για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Με βάση τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων κατά 50% έως το 2030 θα απαιτούσε περίπου 6 εκατομμύρια διαθέσιμα στο κοινό σημεία φόρτισης. Με λιγότερα από 225.000 διαθέσιμα σήμερα, αυτό μεταφράζεται σε μια αύξηση 27 φορές σε λιγότερο από μια δεκαετία.