Μετά την Αστυπάλαια, σειρά της Χάλκης να μετατραπεί σε “πράσινο και έξυπνο νησί”, με επιχειρήσεις του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ηλεκτροκίνησης και των τηλεπικοινωνιών ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους, προκειμένου να αναπτύξουν νέα έργα και εφαρμογές με απώτερο στόχο τη δραστική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η Χάλκη θα γίνει το πρώτο νησί της εθνικής πρωτοβουλίας GR-eco Islands, που στοχεύει στην προώθηση της πράσινης μετάβασης, λειτουργώντας ως πρότυπο και για τα υπόλοιπα νησιά αυτής της πρωτοβουλίας.

Οι εταιρείες Omexom/Vinci Energies και Akuo Energy αναλαμβάνουν την κατασκευή ενός Φ/Β πάρκου ισχύος 1 ΜW για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιού με τη μέθοδο του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού μέσω της δημιουργίας Ενεργειακής Κοινότητας από το Δήμο Χάλκης. Παράλληλα, θα αναβαθμίσουν τα συστήματα δημοσίου φωτισμού στον οικισμό της Χάλκης με “έξυπνα συστήματα”.

Η ΔΕΗ Α.Ε. θα προβεί στην αγορά των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου μέγιστης ισχύος 1 MW, καθώς επίσης θα παραδώσει 5 συστήματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ο Όμιλος Συγγελίδη (Citroen) θα παράσχει 1 εννιαθέσιο ηλεκτρικό όχημα, 2 διθέσια ηλεκτρικά οχήματα, στο Αστυνομικό στο Λιμενικό Σώμα αντίστοιχα, καθώς επίσης και 1 ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο Δήμο Χάλκης.

H Vodafone θα συμβάλει στην ανάπτυξη υποδομών δικτύου 5ης γενιάς (5G) μέσω αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής, ενώ παράλληλα θα εντάξει το πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone και θα προσφέρει υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης μέσω Summer Camp σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η εταιρεία ALD Automotive θα παράσχει 1 ηλεκτρικό όχημα Citroen και 1 ηλεκτρικό αυτοκίνητο Citroen με τη μέθοδο του leasing για την παραχώρησή τους στο Δήμο.