Ο οργανισμός Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACEA) ανακοίνωσε τα -αρκετά προφανή- αποτελέσματα μιας νέας έρευνας, σύμφωνα με τα οποία οι έντονες διαφορές στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανάμεσα στα κράτη της Ε.Ε συσχετίζονται σαφώς με το βιοτικό επίπεδο της εκάστοτε χώρας.

Το 2020, τα ηλεκτρικά (BEV) και τα plug-in υβριδικά (PHEV) αυτοκίνητα αποτελούσαν το 10,5% όλων των νέων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στην Ε,Ε, ωστόσο, σε 10 κράτη μέλη τα BEV και PHEV είχαν μερίδιο αγοράς χαμηλότερο από 3%. Η έρευνα δείχνει ότι η στροφή των καταναλωτών προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνδέεται άμεσα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, υποδεικνύοντας ότι η προσιτή τιμή παραμένει μείζον ζήτημα.

1

Οι χώρες με συνολικό μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάτω του 3% έχουν μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω των €17.000, κάτι που ισχύει σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι πέντε χώρες με τη χαμηλότερη διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά έχουν επίσης πολύ λίγα σημεία φόρτισης, κάτω από το 1% του συνόλου της ΕΕ.

Από την άλλη πλευρά, μερίδιο αγοράς άνω του 15% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εντοπίζεται μόνο σε πλουσιότερες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, με μέσο ΑΕΠ άνω των €46.000. Σχεδόν τα 3/4 όλων των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ συγκεντρώνονται σε -μόλις- τέσσερις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με μερικά από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ παγκοσμίως, όπως η Σουηδία, η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Δανία. Το υπόλοιπο 1/4 των πωλήσεων κατανέμεται στα υπόλοιπα 23 κράτη μέλη.

2

Όπως δείχνουν πρόσφατα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι μεγάλες επενδύσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας σε οχήματα χαμηλών εκπομπών αποδίδουν, καθώς με τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων να τριπλασιάζονται μεταξύ 2019 και 2020, οι μέσες εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 12% πέρυσι.

3Οι πέντε χώρες με τη χαμηλότερη διείσδυση των ηλεκτρικών και το ΑΕΠ τους (2020)

  1. Κύπρος: 0,5% – €23.580
  2. Λιθουανία: 1,1% – €17.460
  3. Εσθονία: 1,8 % – €20.440
  4. Κροατία: 1,9% – €12.130
  5. Πολωνία: 1,9% – €13.600

4Οι πέντε χώρες με τη μεγαλύτερη διείσδυση των ηλεκτρικών και το ΑΕΠ τους (2020)

  1. Σουηδία: 32,2% – €45.610
  2. Ολλανδία: 25,0% – €45.790
  3. Φινλανδία: 18,1% – €42.940
  4. Δανία: 16,4% – €53.470
  5. Γερμανία: 13,5% – €40.070