Μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου θα είναι έτοιμη η εφαρμογή myAuto, πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό φάκελο που ο κάθε ιδιοκτήτης οχήματος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία τα οποία αφορούν τα οχήματά του, από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας έως την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, το ιστορικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος και το εάν αυτό είναι ασφαλισμένο ή όχι.

Τα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα τόσο στους ιδιοκτήτες μέσω της υπηρεσίας myAuto, όσο και στις ελεγκτικές αρχές μέσω της ενιαίας ψηφιακής υπηρεσίας παροχής πληροφοριών οχημάτων Audit-Car, που θα παρέχεται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

1

Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων σε μία υπηρεσία θα ανοίξει το δρόμο και για την αποστολή ειδοποιητηρίων προστίμων σε χιλιάδες κατόχους οχημάτων, οι οποίοι έχουν αμελήσει να τα περάσουν από τα υπόστεγα των ΚΤΕΟ, μία ρύθμιση η οποία αναβάλλεται επ’ αορίστω από το 2015 και μετά αρχικά επειδή δεν υπήρχε διασύνδεση των αρχείων των συναρμόδιων υπουργείων και ακολούθως επειδή δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση.

Με την εφαρμογή αναμένεται να εντοπισθούν περίπου 650.000 οχήματα που είναι ανασφάλιστα, 1,5 εκατομμύριο οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και 75.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν πληρώνουν κάθε χρόνο τα τέλη κυκλοφορίας.

2Ποιες πληροφορίες θα περιλαμβάνει το myAuto

Αναλυτικά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας myAuto, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με:

  • την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής,
  • την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας,
  • την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων,
  • το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα,
  • τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος,
  • τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία,
  • τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και
  • την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

3Audit-Car

Στις ίδιες πληροφορίες θα έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας Audit-Car. Για να καταστεί αυτό δυνατό, οι ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα και ιδίως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Μέχρι σήμερα οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα παρέχονται αποσπασματικά από βάσεις δεδομένων διαφόρων φορέων και όχι σε όλες τις περιπτώσεις σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις.

Στόχος της ρύθμισης είναι η δυνατότητα συγκεντρωτικής πρόσβασης, ψηφιακά, σε πλήθος πληροφοριών που αφορούν στο όχημα, τόσο στους ίδιους τους ιδιοκτήτες αυτών όσο και στα αρμόδια όργανα ελέγχου προς τον σκοπό της εξοικονόμησης χρόνου, αλλά και της ασφαλέστερης άντλησης και διασταύρωσης των τηρουμένων στα μητρώα του Δημοσίου στοιχείων που αφορούν στο όχημα.

41 στους 3 αποφεύγει τον έλεγχο

Να σημειωθεί ότι ειδικά σε ό,τι αφορά στα ΚΤΕΟ, εκτιμάται ότι περίπου 1 στους 3 ιδιοκτήτες οχημάτων αποφεύγει τον τεχνικό έλεγχο. Πρακτικά στα υπόστεγα των ελέγχων οδηγούνται συνήθως από τους ιδιοκτήτες τους μόνο τα οχήματα που δεν πρόκειται να απορριφθούν.

Στο υπουργείο Μεταφορών πιστεύουν ότι το πρόστιμο για τους αμελείς οδηγούς ισούται πρακτικά με το κόστος ελέγχου (65 ευρώ), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισχυρό κίνητρο.

5Έλεγχοι και στα ΚΤΕΟ

Γι’αυτό και στις σκέψεις του υπουργείου είναι το συγκεκριμένο πρόστιμο να αυστηροποιηθεί ενόψει του υπό αναθεώρηση ΚΟΚ. Να σημειωθεί ότι από την ίδρυση τους, το 2001, έως και σήμερα, τα ΚΤΕΟ δεν ελέγχονται όσον αφορά την ποιότητα των ελέγχων τους. Για το λόγο αυτό, το νέο σχέδιο περιλαμβάνει και τη δημιουργία Μητρώου Ελεγκτών ΚΤΕΟ. Οι επόπτες ΚΤΕΟ θα είναι διαπιστευμένοι ιδιώτες μηχανικοί Π.Ε. οι οποίοι θα πραγματοποιούν επανέλεγχο on the spot, στην “πόρτα” του ΚΤΕΟ, του οχήματος που μόλις διήλθε με επιτυχία, ενώ θα ελέγχουν επίσης την ποιότητα και την ακριβή λειτουργία των μηχανημάτων των ΚΤΕΟ.

Σε όσα οχήματα διαπιστωθεί ότι έγιναν πλημμελείς έλεγχοι θα υπάρχουν κυρώσεις που θα φτάνουν και στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Στους αμελείς ιδιοκτήτες εκτός των αυστηρότερων προστίμων, θα επιβάλλονται και διοικητικές κυρώσεις όπως αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας.