Η Nissan προχώρησε στην ανάκληση 322.671 Pathfinder στις ΗΠΑ, παραγωγής 2013-2016, επειδή το εφεδρικό μάνδαλο του καπό, λόγω σκόνης και βρωμιάς μπορεί να μην ασφαλίσει σωστά και έτσι ενδέχεται το καπό να ανοίξει ενώ το αυτοκίνητο κινείται.

Η εταιρία θα αντικαταστήσει τα απαιτούμενα μέρη που χρήζουν αλλαγής, με τις εργασίες φυσικά να γίνονται δωρεάν.