Αυτά φαίνεται ότι θα είναι τα νέα τέλη κυκλοφορίας αφού οι ειδικοί των υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομικών έβαλαν κάτω ημερομηνίες ταξινόμησης, κυβικά, εκπομπές ρύπων και αποφάσισαν ότι τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να υπολογίζονται με κύριο γνώμονα την ημερομηνία που έχει ταξινομηθεί το αυτοκίνητο.

Έτσι, για τα αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν από το 2011 και μετά, τα τέλη θα αυξάνονται ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων που αυτά θα παράγουν. Με αυτό το καθεστώς θα φορολογούνται με ευνοϊκότερους όρους ή ακόμη και θα απαλλάσσονται όσα οχήματα εκπέμπουν κάτω από 100 μικρογραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, ασχέτως αν το όχημα είναι υβριδικής τεχνολογίας, αφού οι ρύποι εξαρτώνται από πολλούς άλλους παράγοντες. Για όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ήδη, θα ισχύσει το σύστημα του 2008 (προ Σουφλιά) προσαυξημένο κατά 7% ως 20%.

Ο πίνακας με τα νέα τέλη κυκλοφορίας στη συνέχεια.

Ανανέωση (27-09-2010): Ανακοινώθηκαν τα επίσημα τέλη κυκλοφορίας για το 2011

Κυβισμός Τέλη 2008 Τέλη 2011
έως 300 cc 15 ευρώ 18 ευρώ
301-785 cc 38 ευρώ 40 ευρώ
786-1.357 cc 93 ευρώ 100 ευρώ
1.358-1.928 cc 168 ευρώ 180 ευρώ
1.929-2.357 cc 372 ευρώ 400 ευρώ
2.358 cc και άνω 483 ευρώ 550 ευρώ